Spárování roubených objektů

Spárování roubenky tradičním způsobem

Jednou z dalších dokončovacích prací je vyplnění spár mezi trámy. Spáry vyplňujeme tradičním způsobem, kde používáme a upřednostňujeme především příodní materiály.

Specializujeme se na spárování roubených objektů tradičním způsobem s využitím tradičních materiálů.

Při spárování je třeba dodržet správnost použitých mateiálů, aby nedocházelo ke špatné prodyšnosti stěn.

Mikroklima je důležité.

Tradiční materiály umožňují i lepší schopnost přenášet drobné pohyby stavby.

Tentýž materiál s podobným poměrem přísad lze použít i na hliněné omítky