Hliněné omítky

Provádíme omítání podezdívek kachlových kamen, pecí, zděných kamen atd..

Pro naše klienty provádíme hliněné omítky dle individuálních potřeb. Pro naše hliněné omítky používáme výhradně přírodní materiály. Klademe důraz na dodržení citu k historickému rázu objektu.

Omítky na vyzděná kamna

Hlavním rysem těchto omítek jsou nepravidelné tvary a zaoblené rohy omítaných částí kamen. Hliněná omítka má nepravidelný plastický, organicky tvarovaný povch, tedy žádné osté hrany.

Hliněné omítky na podezdívky kachlových kamen

Tradiční hliněná omítka na kachlová kamna s důrazem na historický ráz objektu.

Bílá hliněná omítka na vyzděná kamnaOmítky na domácí chlebové pece

Provádíme hliněnou omítkou na chlebové pece.

Hliněné omítky na zahradní pece

Provádíme hliněnou omítkou na zahradní pece.
Přírodní hliněné omítky na pec či kachlová kamna