HezkySelsky.cz

Zabýváme se především snahou o dodržení citu k historickým i nově vznikajícím(dobovým) objektům, aby neztrácely nebo naopak získavaly ducha a půvab starých časů a vrálili se zpět na náš krásný český venkov.
Lidové stavitelství je znakem charakterizujícím soulad architekury s přírodou.